Rysspontonen, Frihamnen

I Frihamnen i Stockholm ligger en 350 kvadratmeter stor ponton som kallas Rysspontonen. Som namnet antyder kommer den från Ryssland, eller rättare sagt Sovjetunionen, där den tjänade som transportponton för stridsvagnar under kalla krigets dagar. Pontonen byggdes på 60-talet och köptes in av Stockholms Hamn på 90-talet.

Nu renoveras pontonen för att kunna användas som tillfällig brygga för Djurgårdsfärjorna under den kommande byggnationen av nya Slussen. Vi på Nordisk Vattenbilning har här bilat bort dålig betong och blästrat överytan för att skapa bra motgjutningsytor.

Uppdragsgivare: Stockholm Hamnentreprenad AB.