E3:an Solna

Solna växer just nu så det knakar, samtidigt som trafiktrycket in mot Stockholm ständigt ökar. Därför måste nu E3:an breddas genom Solna. Nordisk Vattenbilning är med har ett ramavtal på denna arbetsplats och kommer in på avrop för att vattenblästra motgjutningsytor och avlägsna skadad betong i gångtunnlar och på viadukter.

Uppdragsgivare: NCC Construction Sverige AB