Stripa Gruva, Lindesberg

Stripa Gruva i Bergslagen visar upp en unikt bevarad gruvmiljö från 1900-talet. Men även om gruvan hade sin glansperiod då, så finns faktiskt bevis på att gruvbrytning ägt rum här ända sedan 1400-talet. Sedan 2006 är Stipa Gruva ett byggnadsminne och ett museum över den enda bevarade järnmalmsgruvan i sitt slag.

Här genomför vi nu vattenbilning av de K-märkta bandgångarna från början av förra seklet för att återställa dem till originalskick. För att kunna göra detta utan att skada den ursprungliga konstruktionen har vi bland annat varit tvungna att ta fram ett specialanpassad gejdersystem.

Uppdragsgivare: DAB Group