Om valrossen

Nordisk Vattenbilning har en valross som symbol i logotypen – och det är inte bara en slump. Valrossen är ett fantastiskt fascinerande djur som lever i Norra Ishavet, och som när det söker efter föda på botten använder sig av slags vattenbilnings-teknik för att komma åt och frilägga musslor och kräftdjur. En kollega i branschen skulle man kunna säga då även vi vattenbilar under vattenytan!

Tyvärr är valrossarna tillsammans med många andra arter hotade av de klimatförändringar som sker i snabb takt i polarområdena. Vi har valt att stödja Världsnaturfondens viktiga arbete för att hjälpa vår planet att komma på rätt kurs igen.

Läs gärna mer på wwf.se