Rent vatten i tankarna

Nordisk vattenbilning är ensamma om att kunna rena det vatten som används till en nivå som gör att det går att släppa ut det direkt i t ex Mälaren.
Kontakta oss om du vill veta mer om hur det går till, och varför vi är marknadsledande inom miljövänlig vattenbilning!